TÜBAKKOM 15. DÖNEM 3. GENEL ÜYE TOPLANTISI

6 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 15. Dönem 3. Genel Üye Toplantısı’na baromuzu temsilen Av. Aylin Akbayır ve Av. Hande Nur Ergül katılmıştır.