Denklik Belgesi

         6165 sayılı kanunla TBMM tarafından onaylanan ve 12 Mart 2011 günlü 27872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, 16.01.2009 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma”gereği; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitelerinden mezun olan Hukuk Fakülteleri mezunlarının staja başlamak üzere Baromuza başvurularında, diplomaları veya daha sonra diplomalarını Baromuza ibraz etmek koşulu ile geçici mezuniyet belgelerini ve Yüksek Öğretim Kurumundan denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir. Duyurulur.