DİSİPLİN KURULU
 

 

 

Av. Osman YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı

 

   

 Av. Halil ATAK
Katip Üye

 Av. Şükrü TUZCU
ÜYE