DİSİPLİN KURULU

Av. Osman YALÇINKAYA
Disiplin Kurulu Başkanı

Av. Onur ÇANTA
Katip Üye

Av. Şükrü TUZCU
Üye