7201 Sayılı Kanun Kapsamında İdari Tebligatlar
Dışişleri Bakanlığı, Konsolosluk Prensipler Daire Başkanlığı’nın “7201 sayılı Kanun Kapsamında İdari Tebligatlar” konulu B.06.0.KOPR.0.0-913.10-2011/3592081 sayılı yazının bir örneği ektetir.
 
               Söz konusu yazıda özetle; 20 Ekim 2011 tarihinden itibaren yapılacak idare tebligatların Dışişleri Bakanlığı aracı kılınmaksızın doğrudan Dış Temsilciliklere gönderilmesi, belirtilen tarihten sonra Dış Temsilcilikleri kanalıyla muhataplarına tebliğ edilmek üzere gönderilen evrakların gönderen kurumlara iade edileceği bildirilmektedir.
 
7201 Sayılı Kanun Kapsamındaki İdari Tebligatlar
 
Almanya Başkonsolosluklar Görev Bölgesi
 
Fransa Başkonsolosluklar Görev Bölgesi
 
Temsilcilik Bilgileri