Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi